Biodegradovateľné materiály

Inovatívna flexibilná obalová fólia, ktorá je schopná dosiahnuť mechanické, fyzikálne a technické vlastnosti porovnateľné s materiálmi na báze fosílnych palív používanými na výrobu plastov.

p

Materiál je vo vývoji

Kľúčové hodnoty

Zlepšené mechanické vlastnosti

Možnosť flexotlače

Vyfukovaná fólia

Vysoká flexibilita

Zvárateľnosť

Bez obsahu syntetických (založených na fosílnych palivách) polymérov/plastov

Segmenty využitia:

Technické fólie

dáta na vyžiadanie

Móda

dáta na vyžiadanie

Odpadové vrecia

dáta na vyžiadanie

Agro fólie

dáta na vyžiadanie

Tašky, vrecká

dáta na vyžiadanie