Trvalo udržateľné riešenie

Trvalo udržateľné riešenie

Vyrábať sustainable je nepretržitý proces. Nie je to jednorazové finálne obalové riešenie, ale je to neustále o hľadaní nových ekologickejších variant pri zachovaní plnej funkčnosti obalu, resp. zlepšenia jeho vlastností. Správne triediť môže byť pre konečného...
Víťaz obalu roku 2020

Víťaz obalu roku 2020

Certifikovaná súťaž   Súťaž OBAL ROKA je jedinou certifikovanou súťažou v Čechách a na Slovensku určenou pre spoločnosti, ktoré sa podieľajú na zaujímavom obalovom riešení. Cieľom súťaže je vyzdvihnúť najlepšie myšlienky, inovácie a technológie v oblasti balenia,...
DOWNGAUGING – znižovanie hrúbky

DOWNGAUGING – znižovanie hrúbky

“DOWNGAUGING” je téma, ktorá je v potravinárskom priemysle prítomná už niekoľko rokov. Znižovanie hrúbky je však iba jednou z možností zníženia emisií CO2, je tu však množstvo ďalších faktorov, ktoré je potrebné pred samotným znížením hrúbky obalu zvážiť....
Udržateľnosť na prvom mieste

Udržateľnosť na prvom mieste

V období vypuknutia korona pandémie v Európe sa najväčšia pozornosť venovala ochrane zdravia a dodržiavaniu hygienických opatrení. Zvýšilo sa používanie neobľúbených jednorazových plastových tašiek a obalov, začali sa baliť aj také potraviny, ktoré boli bežne voľne...