Trvalo udržateľné riešenie

Trvalo udržateľné riešenie

Vyrábať sustainable je nepretržitý proces. Nie je to jednorazové finálne obalové riešenie, ale je to neustále o hľadaní nových ekologickejších variant pri zachovaní plnej funkčnosti obalu, resp. zlepšenia jeho vlastností. Správne triediť môže byť pre konečného...
Udržateľnosť na prvom mieste

Udržateľnosť na prvom mieste

V období vypuknutia korona pandémie v Európe sa najväčšia pozornosť venovala ochrane zdravia a dodržiavaniu hygienických opatrení. Zvýšilo sa používanie neobľúbených jednorazových plastových tašiek a obalov, začali sa baliť aj také potraviny, ktoré boli bežne voľne...