Hygienický režim

V spoločnosti CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o., je zavedený štruktúrovaný systém manažérstva bezpečnosti potravín, ktorý spája všeobecne uznávané kľúčové prvky zabezpečenia potravinovej bezpečnosti.

Spoločnosť je certifikovaná podľa medzinárodne platnej normy EN ISO 22000:2005 a štandardu BRC/IOP pre obaly a obalové materiály. Vyrábané obalové materiály sú určené pre priamy kontakt s potravinami, preto v celom procese výroby dôsledne dodržiavame požiadavky korelujúce s certifikačnými požiadavkami podľa prvkov uvedených noriem pre výrobné aj nevýrobné priestory, osobnú hygienu zamestnancov a externých návštevníkov.

Prevádzkové priestory spoločnosti CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o., sa nachádzajú v areáli spoločnosti CHEMOSVIT, a.s.

Objekty, v ktorých spoločnosť CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o. vykonáva svoju činnosť, sú :

  • vo vlastníctve spoločnosti CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o.
  • užívané na základe nájomnej zmluvy so spoločnosťou CHEMOSVIT, s.r.o.

Podľa charakteru výrobnej činnosti sú prevádzkové priestory rozdelené na:

  • priestory s riadeným hygienickým režimom
  • priestory s neriadeným hygienickým režimom

Na každom objekte, ktorá je v užívaní spoločnosťou CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o., je pri vchode pre peších umiestnená „Informačná tabuľa“.

Na každej informačnej tabuli je špecifikované, aký hygienický režim je v danom konkrétnom objekte zavedený. Okrem toho sú na nej uvedené aj jednotlivé príkazové, zákazové značky ako aj najčastejšie sa vyskytujúci vzor pracovného ustrojenia zamestnancov.

V dvojrozmernom čiarovom QR kóde umiestnenom vedľa vzoru ustrojenia zamestnanca je uložená informácia o všetkých schválených vzoroch pracovného ustrojenia zamestnancov, ako aj názorná ukážka ustrojenosti externej návštevy pohybujúcej sa v prevádzkových priestoroch s riadeným/neriadeným hygienickým režimom.

Jeho dekódovanie je realizované zosnímaním obrázku QR kódu priamo z informačnej tabule do mobilného zariadenia, ktorý vie dekódovať textovú informáciu obsiahnutú v kóde.

V spoločnosti CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o., je dokumentácia riadená, komplexná správa organizačnej dokumentácie je podporovaná nástrojom JIRA. V súlade s pravidlami pre vydávanie organizačnej dokumentácie sú pre interných zamestnancov spoločnosti definované pravidlá a zásady „Správnej výrobnej praxe“ v smernici riaditeľa spoločnosti S-VR-3/2017 „Prevádzkové programy podpory“.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o.

+421 52 715 2319
Štúrova 101
059 21 Svit
sales@chemosvit.sk

CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o.

Predajňa VOS
Štúrova 101
059 21  Svit

GPS súradnice: 49°3'30.06"N 20°11'3.51"E

tel: +421 52 715 2882

e-mail:

Obchodné zastúpenie spoločnosti
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o., v Nemecku
Waldstrasse 45
53177 Bonn
NEMECKO

Ing. Eduard JARČUŠKA
+49 228 97147673
+49 228 97147680
jarcuska.e@chemosvit.sk

Obchodné zastúpenie spoločnosti
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o., na Ukrajine
Rivnenska str., 76a
43020 Lutsk 

p. Vadym Moroziuk
+38 050 438 51 81