Recyklovateľné štruktúry

Pri balení každého produktu v akomkoľvek segmente hľadáme udržateľné riešenia.

Základné členenie/trendy udržateľného riešenia:

Vylúčenie hliníka zo štruktúr

Vylúčenie metalizovaných fólií zo štruktúr

Polyolefínové štruktúry

Monoštruktúry

Štruktúry s obsahom recyklátov

Segmenty aplikácie udržateľného riešenia:

Syry

Suché zmesi

Káva

Čipsy

Orechy

Papier

Cukrovinky

Mäso

Hygiena

V prípade požiadavky na konkrétne riešenie nás kontaktujte.

Naše udržateľné riešenia

Trvalo udržateľné riešenie

Trvalo udržateľné riešenie

Vyrábať sustainable je nepretržitý proces. Nie je to jednorazové finálne obalové riešenie, ale je to neustále o hľadaní nových...

Udržateľnosť na prvom mieste

Udržateľnosť na prvom mieste

V období vypuknutia korona pandémie v Európe sa najväčšia pozornosť venovala ochrane zdravia a dodržiavaniu hygienických opatrení. Zvýšilo...