Udržateľnosť v procese výroby

Reuse (OPAKOVANÉ POUŽITIE)

použiť položky viac ako raz

Reduce (REDUKCIA)

znížiť hrúbku a zmenšiť rozmery obalov

Recycle (RECYKLÁCIA)

používať materiál pripravený na recykláciu alebo vyrobený z recyklovaných zdrojov

Renew (OBNOVA)

používať materiály z obnoviteľných zdrojov

Remove (ODSTRÁNENIE)

odstrániť všetky nepotrebné prvky

Princíp udržateľnosti je prítomný v každom stupni výroby.