Vízia spoločnosti

,,Vybudovať vyspelú spoločnosť európskej úrovne.“

 1. Oblasť financií a riadenia spoločnosti
  • trvalo zvyšovať hodnotu majetku akcionárov
  • dosiahnuť finančné parametre vyspelých firiem
  • hľadať strategických investorov pre posilnenie stability a konkurencieschopnosti firmy
 2. Oblasť podnikových procesov
  • trvalo znižovať nákladovosť
  • optimalizovať portfólio výrobkov a služieb spoločnosti a využívať disponibilné zdroje spoločnosti
  • znižovať environmentálnu záťaž spôsobenú podnikateľskou činnosťou spoločnosti
 3. Oblasť marketingu a predaja
  • budovať zákaznícky orientovanú spoločnosť
  • udržať dosiahnutú pozíciu na nosných trhoch
  • rozvíjať trhovú pozíciu na trhoch Ukrajiny, Ruska a južnej Európy
 4. Oblasť ľudských zdrojov
  • vytvárať vhodné podmienky pre bezpečnú prácu a ochranu zdravia zamestnancov
  • vytvárať podmienky pre trvalé zvyšovanie kvalifikačnej úrovne zamestnancov spoločnosti
  • racionalizovať organizačnú štruktúru na úroveň vyspelých firiem a vytvárať podmienky na rast zárobkov

Trvalým záujmom vedenia spoločnosti je udržiavať si popredné miesto medzi výrobcami obalových materiálov.

Spoločnosť CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o., buduje a rozvíja svoje podnikanie na základe vízie a strategických cieľov s výraznou orientáciou na uspokojovanie požiadaviek zákazníkov vysokou kvalitou a zdravotnou bezpečnosťou výrobkov, služieb za dodržiavania zásad etického podnikania a správania sa.

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o.

+421 52 715 2319
Štúrova 101
059 21 Svit
sales@chemosvit.sk

CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o.

Predajňa VOS
Štúrova 101
059 21  Svit

GPS súradnice: 49°3'30.06"N 20°11'3.51"E

tel: +421 52 715 2882

e-mail:

Obchodné zastúpenie spoločnosti
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o., v Nemecku
Waldstrasse 45
53177 Bonn
NEMECKO

Ing. Eduard JARČUŠKA
+49 228 97147673
+49 228 97147680
jarcuska.e@chemosvit.sk

Obchodné zastúpenie spoločnosti
CHEMOSVIT FOLIE, s.r.o., na Ukrajine
Rivnenska str., 76a
43020 Lutsk 

p. Vadym Moroziuk
+38 050 438 51 81